Raspored studenata iz Patološke fiziologije -martovski ispitni rok za apsolvente

RASPORED ZA ISPIT – PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA

APSOLVENTSKI ROK MART, 2021.

Ispit će držati Prof. dr Darko Golić
PETAK, 26.03.2021. u 10,00 časova Praktikum za Patološku fiziologiju
1. FILIPOVIĆ ZORICA …………………….. Farmacija
2. BAKIĆ IVANA…………………………………… Farmacija
3. ČAVIĆ JELENA…………………………………. Medicina
4. SUBOTIĆ TANJA ………………………………. Medicina
5. PETRUŠIĆ BILJANA……………………….Stomatologija

Banja Luka, 22.03.2021 ŠEF KATEDRE
Prof. dr Nela Rašeta Simović