Prezime: Ime: Broj indeksa: Odsijek: Usmeni ispit: Upis ocjene: Nastavnik: Termin:
Džepina Ana 7088/14 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara 05.10. u 9:30h
Džinić Lejla 6872/13 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara 05.10. u 9:30h
Stanetic Ena 7118/14 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara 05.10. u 9:30h
Rađenović Katarina 7127/14 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić 16.10. u 16h
Dragić Nikolina 7143/14 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić 16.10. u 16h
Stojanović Dragana 6623/2011 M Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić 16.10. u 16h
Maličević Uglješa 7024/13 M Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković 05.10. u 10h
Zelić Ivana 6676/11 M Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković 05.10. u 10h
Stojanovic Snjezana 6629/11 M Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković 05.10. u 10h
Karij Josipa 1652 S Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Svjetlana S. Šatara 05.10. u 9:30h
Vučković Helena 1691/15 S Klinička farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković 05.10. u 10h
Špirić Tanja 371/12 ZNJ Klinička farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić 16.10. u 16h
Drljača Kristina 125/15 ZNJ Farmakologija – usmeni doc. dr Nataša Stojaković 05.10. u 10h
Savković Katarina 207/17 ZNJ Farmakologija – usmeni prof. dr Lana Nežić 16.10. u 16h
Dabic Jovana 1674/15 S Kliničke farmakologije – upis ocjene prof. dr Svjetlana S. Šatara 05.10. u 9h
Živković Darko 1757/2017 S Kliničke farmakologije – upis ocjene prof. dr Svjetlana S. Šatara 05.10. u 9h
Babić Tea 1732/16 S Kliničke farmakologije – upis ocjene prof. dr Svjetlana S. Šatara 05.10. u 9h
Vojnović Mila 1318/10 S Kliničke farmakologije – upis ocjene doc. dr Nataša Stojaković 05.10. u 10h
Suvajac Danijela 1342/2010 S Kliničke farmakologije – upis ocjene doc. dr Nataša Stojaković 05.10. u 10h
Juriskovic Ivona 1654/15 S Kliničke farmakologije – upis ocjene doc. dr Nataša Stojaković 05.10. u 10h