Rezultati kolokvijuma- popravni Higijena

Čekić Denis   10

Arnautović Hamad   9

Ćosič Sara   10

Burzić Adnan 9

Čovičković Sonja  10

Mauna Danijela 10

Bošnjak Milica  10

Mišković Tamara 10