Rezultati Stanovništvo, ekologija i medicina

Prezime Ime Bodovi Ocjena
Kuprešak Katarina 12 9
Janjić Ivona 11 8
Žerić Elmin 12 9
Pilipović Anja 14 10
Dejanović Sara 8 6
Orašanin Branko 11 8
Matković Soraja nije položila
Dobrijević Jelena 15 10
Jurić-Orlić Josip 11 8
Brajović Leonora 11 8
Golić Milica 9 7
Krišto Antonela 11 8
Mirosavić Saša 13 9
Petrušić Milica 11 8
Hušić Edna 13 9
Stanić Maja 11 8
Jović Miljana 13 9
Vujasin Nada 11 8
Gligorević Anđela 15 10
Mirjanić Milana 14 10
Lakić Dražena 9 7
Kovljenović Ana 14 10
Oljača Aleksa 8 6
Altić Benjamin 9 7
Babić Marko 8 6
Škrbić Severina 14 10
Živković Nikola 8 6
Delić Tara 12 9
Blažević Emir nije položio
Mešić Fatih nije položio
Lukić Jelena 13 9
Nikić Tatjana 8 6
Crnov Ana nije položila
Sladojević Tijana 9 7
Gvozdenac Anastasija 12 9
Zulić Amar 15 10
Gotovac Dejana 13 9
Gajić Đorđe 12 8
Stojanović Maja 10 8
Sladojević Lazarela 10 8
Alagić Sandi 13 9
Petković Mladen 12 8