Rezultati test kolokvijuma 2 održanog 7.6.2024. godine – Farmacija druga i četvrta godina