Prof. Šatara

Uloga farmaceuta u liječenju astme

Uloga farmaceuta u profilaksi i liječenju SARS-COV-2 infekcije

Primjena suplemenata u trudnoći

 

Doc. Stojaković

Novi lijekovi u akutnoj terapiji migrene

Biološka terapija u prevenciji migrene

Biološki lijekovi u IBD

Značaj crijevne flore u metabolizmu lijekova

Deficit vitamina B12 izazvan lijekovima

Biološka terapija kod atopijskog dermatitisa

 

Sve teme prof. Šatare i doc. Stojaković su dodijeljene studentima.