1.Stefan Ristić: Endodontsko-hirurška terapija periapikalnih lezija, mentor: Prof .dr A.Đeri

2.Branka Medić: Konzervativna i endodontska terapija traumatski oštećenog zuba, mentor: doc. dr     I.Kuzmanović  Radman

3. Marijana Gazibarić: Irigacija kanala korjena zuba-sredstva i primjena,mentor: Prof .dr R.Arbutina

4. Kenan Ćemal: Kompozitni materijali u restaurativnoj stomatologiji: osobine, klasifikacija i primjena,  mentor: Prof .dr R.Arbutina

5. Slaven Pelangić: Tehnike i sredstva za bijeljenje zuba, mentor: Prof .dr N.Knežević

6.Tamara Vujić: Lokalne i opšte komplikacije endodontskog tretmana, mentor: doc.dr R.Josipović

7. Sanja Dragoljević: Restauracija endodontski liječenih zuba, mentor: doc.dr I.Kuzmanović  Radman