Arežina Jelena 5831/05 SPP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 17.6. u 9.30h
Djuza Veljko 7321/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 17.6. u 12h
Dragnić Anastasija 199/17 BP ZNJ Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 17.6. u 9h
Dujaković Dragana 7219/2015 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 17.6. u 9.30h
Garic Gorana 523/17 BP ZNJ Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 17.6. u 12h
Krezo Emilija 7132/14 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 17.6. u 9h
Krstanovic Zvjezdana 411/13 SPP ZNJ Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 17.6. u 9.30h
Kunić Zorica 1703/16. BP S Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 17.6. u 12h
Mijatović Slavica 7223/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 17.6. u 9h
Milic Dragana 5962/06 SPP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 17.6. u 9.30h
Popadic Marijana 7308/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 17.6. u 12h
Porčić Šemsudin 7314/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 17.6. u 9h
Radoš Sonja 7270/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 18.6. u 9.30h
Šebez Maja 7021/13 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 17.6. u 12h
Škoro Teodora 7206/2015 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 17.6. u 11.30h
Sladojević Daniel 6859/12 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 18.6. u 9.30h
Tepic Bojan 7364/2015 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 17.6. u 12h
Tovirac Vanja 6427 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 17.6. u 11.30h
Trivić Branimir 6326/09 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 18.6. u 9.30h
Vatreš Milan 7230/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Nežić 17.6. u 12h
Vesić Nikolina 7379/15 BP M Klinička farmakologija – usmeni Doc. Stojaković 17.6. u 11.30h
Davogić Sanja 7222/2015 BP M Klinička farmakologija – usmeni Prof. Šatara 18.6. u 9.30h

 

Ćulibrk Nikolina 507/16 BP ZNJ Farmakologija – usmeni Prof. Šatara 17.6. u 9.30h
Kovačević Tijana S Farmakologija – upis Doc. Stojaković 17.6. u 11.30h

 

Antonić Marija 1714/16 BP S Klinička farmakologija – upis Prof. Šatara 17.6. u 9.30h
Babić Nada 1684/15 BP S Farmakologija – upis Prof. Nežić 17.6. u 15h
Gojković Stefan 1720/2016 BP S Klinička farmakologija – upis Doc. Stojakovć 17.6. u 9h
Macanović Tanja 558/18 BP ZNJ Klinička farmakologija – upis Prof. Šatara 18.6. u 9.30h
Martinović Klara 1644/15 BP S Klinička farmakologija – upis Prof. Nežić 17.6. u 15h
Marušić Barbara 1735/16 BP S Klinička farmakologija – upis Doc. Stojakovć 17.6. u 11.30h

 

Studenti koji treba da polažu farmakologiju (izuzev studenata ZNJ), ispit prijavljuju nakon praktičnog ispita koji se održava sljedeće sedmice. Link će biti aktivan nakon objave rezultata praktičnog dijela ispita.