Biohemija-rezultati praktičnog kolokvijuma, 01.06.2022.