Katedra infektivne bolesti

Redovni aprilski ispitni rok od 18.04.2022. godine do 06.05.2022. godine za sve godine studija;

  • Prijave za ispit elektronskim putem
  • Aprilski rok: polaganje testa je 18.04.2022. (ponedeljak) od 17:15 do 18:15 časova u Amfiteatru Medicinski fakultet
  • Obavezno je prijaviti polaganja testa, potvrditi svoj izlazak, na tel. 34 24 73 sekretaru katedre
  • Raspored kandidata za usmeni dio ispita biće objavljen na elektronskoj ploči fakulteta
  • Ispitu mogu pristupiti studenti koji imaju potpis šefa katedre, položene seminare iz infektivnih bolesti i položen test.

Napomena:

  • Obavezno je dva dana prije polaganja i testa i usmenog ispita potvrditi svoj izlazak na ispit na tel. 34 24 73 sekretaru katedre.
  • Ukoliko bi došlo do promjena termina u predviđenom rasporedu studenti će biti blagovremeno obavješteni putem elektonske oglasne ploče.

Studenti koji polažu po starom planu i programu (SPP) i apsolventi prijave za ispite koji se održavaju jedanput mjesečno dostaviti studentskoj službi do 5-og datuma tekućeg mjeseca!