Medicinski fakultet u Banjoj Luci

Katedra za infektivne bolesti

DRUGI TERMIN OKTOBARSKOG ISPITNOG ROKA

Pismeni dio ispita održat će se u srijedu 05.10. 2022. u 18 h u AMFITEATRU MEDICINSKOG FAKUKLTETA za sve studente koji su PRIJAVILI oktobarski ispitni rok.

Usmeni dio ispita, za studente koji polože pismeni dio ispita, će se održati u červrtak 06.10. 2022. na Infektivnoj Klinici UKC u sa početkom u 8h.

U Banjoj Luci, 29.09.2022.god.

Prof. Dr Antonija Verhaz