Katedra za infektivne bolesti

Redovni julski ispitni rok

  • Test se polaže u ponedeljak 28.06.2021. od 13 do 14 časova (julski rok) u Amfiteatru Medicinskog fakulteta, Save Mrkalja 14
  • Raspored kandidata za usmeni ispit biće objavljen na elektronskoj ploči fakulteta
  • Ispitu mogu pristupiti studenti koji imaju potpis šefa katedre, položene seminare iz infektivnih bolesti i položen test
  • Izlazak na ispit i pismeni i usmeni potvrditi kod sekretara katedre na tel. 051 34 24 73 !!!

Prof. dr Antonija Verhaz