Ispitni rokovi – smjer Fizioterapija

  Term. Kineziologija

(I sem.)

Kineziologija sa kineziometrijom

(III sem.)

Opšta Kineziterapija

(4. semestar)

Klinička kineziterapija

( 5.semestar)

Metode procjene u KTH

(5.semestar)

NIR u FT

(7.semestar)

Fizioterapija u neurologiji

(6.semestar)

Specijalne tehnike u fizioterapiji ( 8. semestar) Istraživanja u fizioterapiji, kineziterapiji i ergonomiji Osnove radne terapije

(5.semestar)

Ergonomija i asistivne tehnologije

(8.semestar)

Aprilski rok  

I

Čet. 28.4.

18.00 FFVS

Čet. 21.4.

18.00 FFVS

19.04.

17.30

FFVS

21.04.

17.30

farmacija

19.04.

17.30

21.04.

17.30

farmacija

      Ponedeljak

18.04

17.00 FFVS

 
Junsko-julski rok  

I

Pon. 20.6.

17.00 FFVS

Pon. 20.6. 18.00 FFVS  

13.06

17.30

FFVS

14.06.

17.30.

FFVS

13.06

17.30

FFVS

14.06.

17.30.

FFVS

14.06.

17.30.

FFVS

13.06

17.30

FFVS

14.06.

17.30.

FFVS

Ponedeljak

13.06

15.00 FF FFVS

Ponedeljak

13.06

15.00 FF FFVS

II pon. 4.7.

17.00 FFVS

Pon. 4.7. 18.00 FFVS Pon. 4.7. 18.00 FFVS Utorak

05.07.

18.oo

FFVS

Pon. 4.7. 18.00 FFVS Utorak

05.07.

18.oo

FFVS

Utorak

05.07.

18.oo

FFVS

Pon. 4.7. 18.00 FFVS Utorak

05.07.

18.oo

FFVS

Petak 08.07.

15,00

FFVS

Petak 08.07.

15,00

FFVS

Septembarski rok  

I

Pon. 12.9.

17.00 FFVS

Pon. 12.9. 18.00 FFVS 04.09.

17.00

FFVS

05.09.

17.00

FFVS

04.09.

17.00

FFVS

05.09.

17.00

FFVS

05.09.

17.00

FFVS

04.09.

17.00

FFVS

05.09.

17.00

FFVS

Ponedeljak

29.08

15.00 FF FFVS

Ponedeljak

29.08

15.00 FF FFVS

 

II

Čet. 22.9.

17.00 FFVS

Čet. 22.9. 18.00 FFVS 18.09.

17-30

FFVS

19.09

17.30

FFVS

18.09.

17-30

FFVS

19.09

17.30

FFVS

19.09

17.30

FFVS

18.09.

17-30

FFVS

19.09

17.30

FFVS

Ponedeljak

19.09

15.00 FF FFVS

Ponedeljak

19.09

15.00 FF FFVS

Oktobarski rok  

I

Čet. 29.9.

18.00 FFVS

Čet. 29.9. 17.00 FFVS 27.09

17.00

FFVS

28.09..

17.00

FFVS

 

27.09

17.00

FFVS

28.09..

17.00

FFVS

28.09..

17.00

FFVS

27.09

17.00

FFVS

28.09..

17.00

FFVS

Ponedeljak

26.09

15.00 FF FFVS

Ponedeljak

26.09

15.00 FF FFVS