U prilogu su termini drugog oktobarskog ispitnog roka 2022.godine na Katedri za dječiju i preventivnu stomatologiju.

DENTALNA MEDICINA 2.god   datum sat
OSNOVI PREVENCIJE I JAVNO ORALNO ZDRAVLJE   10.10.2022. 09.30h
VJEŠTINA KOMUNICIRANJA   12.10.2022. 10h
ISHRANA I ORALNA OBOLJENJA-izborni predmet   12.10.2022. 10h
DENTALNA MEDICINA 3.god      
PROFESIONALNE BOLESTI U DENTALNOJ MEDICINI-izborni   12.10.2022. 10.30h
STOMATOLOŠKA ZAŠTITA U ZAJEDNICI (DENTALNA MEDICINA)

izborni predmet

  13.10.2022. 10h
STOMATOLOGIJA 3.god      
STOMATOLOŠKA ZAŠTITA U ZAJEDICI-izborni predmet   13.10.2022. 10h
STOMAT. ZAŠTITA OSOBA SA POSEB. POTREB.-izborni pr.   13.10.2022. 10h
DENTALNA MEDICINA 4.god      
PROFILAKSA ORALNIH OBOLJENJA   11.10.2022. 09.30h
STOMATOLOGIJA 4.god      
PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA   11.10.2022. 10.00h
STOMATOLOGIJA 5.god      
DJEČIJA STOMATOLOGIJA   10.10.2022. 10.30h
POVREDE USTA I ZUBA KOD DJECE-izborni predmet   13.10.2022. 09.30h